Pomoc

1. Jak założyć konto w A-K Consulting?

Aby założyć konto wystarczy wejść na stronę a-k.pl, kliknąć przycisk Rejestracja, a następnie podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i wymyślone hasło oraz potwierdzić ich autentyczność, klikając w link wysłany na podany adres.

W ostatnim kroku, należy wypełnić formularz z danymi, które są niezbędne do zawarcia umowy o dzieło z serwisem A-K Consulting, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i korzystania z możliwości wystawiania faktur.

 

2. Dlaczego przy rejestracji muszę podawać tak wiele danych?

Dane wymagane podczas rejestracji są niezbędne do zawarcia z użytkownikiem serwisu umowy o dzieło, na podstawie której a-k.pl będzie uprawnione do wystawiania faktury Twoim zleceniodawcom. Bez podpisania takiej umowy nie będziesz mógł korzystać z najważniejszej funkcjonalności serwisu, czyli wystawiania faktur bez firmy.

Podane dane będą wykorzystywane również do comiesięcznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, które serwis A-K Consulting bierze na siebie i tym samym zwalnia Cię z kolejnych uciążliwych obowiązków.

 

3. Jakie są opłaty za prowadzenie konta?

Cały Twój miesięczny koszt to zaledwie 99,99 zł, bez żadnych dodatkowych prowizji od wykonanego zlecenia. Warto jednak zaznaczyć, że dopóki nie przeprowadzisz żadnej transakcji (nie wystawisz faktury), korzystanie z konta jest całkowicie bezpłatne.

Dla dotychczasowych klintów Tad Sp. z o.o. abonament ustalany jest indywidualnie.

 

4. Jak wystawić fakturę?

Przejdź do zakładki Faktury, kliknij przycisk Dodaj fakturę proformę, a następnie uzupełnij wszystkie wymagane pola. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne i kliknij przycisk Zapisz. Twój kontrahent, otrzymując fakturę proformę, może jednocześnie zaakceptować dzieło i dokonać płatności. Gdy serwis a-k.pl otrzyma środki, wystawi właściwą fakturę, która trafi do Twojego klienta. Ostatnim krokiem jest wystawienie  przez Ciebie rachunku w ramach umowy o dzieło, którą zawarłeś w ramach rejestracji (zakładka Wystaw rachunek), dzięki czemu serwis zleci wypłatę środków na Twój rachunek maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych.

 

5. Jakich danych potrzebuję do wystawienia faktury?

Aby poprawnie wystawić fakturę, musisz znać dane firmy, dla której realizujesz zlecenie, a konkretnie:

 • Nazwę firmy
 • Dokładny adres siedziby głównej
 • Kontaktowy adres e-mail
 • NIP i REGON

oraz podać informację dotyczące danego zlecenia, to znaczy:

 • Kwotę  brutto oraz podatek VAT %
 • Przedmiot sprzedaży
 • Termin płatności

 

6. Do czego służą faktury kosztowe?

Korzystając z serwisu A-K Consulting możesz wystawiać faktury kosztowe na wszystkie produkty i usługi, które są Ci potrzebne do pracy (np. komputer, aparat fotograficzny, telefon, programy graficzne, itp.), a co za tym idzie zwiększyć koszt uzyskanego przychodu i w efekcie zmniejszyć swój podatek dochodowy.

 

7. W jaki sposób przedłużyć konto w serwisie A-K Consulting?

Aby przedłużyć konto i dalej wystawiać faktury bez własnej działalności wystarczy przejść do zakładki Płatności i dokonać wpłaty podanej niżej kwoty ze pośrednictwem serwisu Dotpay.

 

8. Do czego przydaje się możliwość dodawania kontrahentów?

Dodawanie kontrahentów jest interesującą opcją zwłaszcza w przypadku, gdy wykonujesz wiele zleceń dla jednego klienta. Wówczas przy wystawianiu faktury nie musisz za każdym razem uzupełniać danych zleceniodawcy.

 

9. Jak usunąć konto w serwisie A-K Consulting?

Aby usunąć konto i zrezygnować z możliwości wystawiania faktur bez firmy należy zgłosić taką dyspozycję np. za pośrednictwem formularza kontaktowego. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni (pod warunkiem, że w ramach konta finalizowano wszelkie rozliczenia).

 

10 .Kiedy realnie ponoszę koszt abonamentowy 99,99 zł?

Opłatą abonamentową objęci są wyłącznie aktywni użytkownicy, czyli tacy, którzy co najmniej raz wystawili fakturę w serwisie A-K Consutling. Za samo założenie konta nie są naliczane żadne opłaty.

 

11. W jaki sposób mogę zapłacić za abonament ?

Opłatę za abonament możesz uiścić za pośrednictwem serwisu Dotpay. Aby tego dokonać przejdź do zakładki płatności, kliknij Opłać i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Twojego urządzenia.

 

12. Gdzie znajdę umowę, którą zawieram z serwisem a-k.pl?

Umowę o dzieło zawartą z serwisem A-K Consulting (a dokładnie z Grupą ZFK Sp. z o.o.) znajdziesz w zakładce Profil. W tym miejscu możesz ją w dowolnej chwili edytować lub wydrukować. Należy pamiętać, że wszystkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez administratora.

 

13. Czy w trakcie trwania umowy mogę zmienić zakres świadczonych usług?

Tak, ale możesz go zmieniać wielokrotnie, ale za każdym razem musisz zaktualizować odpowiednie zapisy umowy. Możesz to zrobić, przechodząc do zakładki Profil.

 

14.Po co wystawiam fakturę proformę?

Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, spełnia jedynie rolę informacyjną i nie stanowi dowodu zawarcia transakcji między stronami. Twój kontrahent, który otrzymuje fakturę proformę poprzez serwis a-k.pl, może ją opłacić, jeśli akceptuje wykonane przez Ciebie dzieło. Jest to podstawa dla wszystkich stron, aby rozliczyć prawidłowo wykonaną pracę i wystawić właściwą fakturę.  

 

15.Na jakich podstawach prawnych funkcjonuje serwis A-K Consulting?

A-K Consulting jest podmiotem działającym w pełnej zgodności z polskim prawem i świadczącym swoje usługi w oparciu o zapisane w Kodeksie cywilnym regulacje, dotyczące składania ofert i zawierania umów drogą elektroniczną (art. 66 kc i następne) oraz przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 kc i następne).

 

16.Jakie faktury mogą rozliczyć za pośrednictwem A-K Consulting?

Serwis umożliwia rozliczanie faktur dochodowych oraz kosztowych. Faktury dochodowe wystawiane są:

 • za zrealizowanie dowolnej usługi na rzecz innego podmiotu

 • za wynajem zarówno powierzchni fizycznych (biuro, magazyn, mieszkanie, itp.), jak i wirtualnych (serwer, box reklamowy na Twojej strony internetowej, itp.)

 • jako forma rozliczenia umowy o pracę lub umowy zlecenia z wynagrodzeniem równym lub wyższym od płacy minimalnej.

Faktury kosztowe wystawiane są za wszystkie produkty i usługi zakupione na potrzeby wykonywanej pracy (sprzęt, oprogramowanie, itp.), dzięki czemu możesz obniżyć swój roczny podatek dochodowy.

W chwili obecnej serwis nie oferuje możliwości rozliczania faktur za sprzedaż detaliczną.

 

17.Jak wygląda proces wystawienia faktury od początku do końca?

Wystawianie faktury składa się z kilku prostych kroków, które wymagają niewiele zaangażowania po Twojej stronie:

 1. Rejestracja:
  Zakładasz konto i jednocześnie zawierasz umowę online z serwisem A-K Consulting (dokładnie z Grupą ZFK Sp. z o.o.).

 2. Dodanie rozliczenia oraz wysłanie proformy:
  W zakładce Faktury wypełniasz formularz z niezbędnymi danymi, zapisujesz i wysyłasz fakturę proformę do  kontrahenta.

 3. Akceptacja wykonanej usługi i płatność:
  Twój klient po otrzymaniu faktury proformy potwierdza, że akceptuje zrealizowaną przez Ciebie usługę i dokonuje płatności.

 4. Wystawienie właściwej faktury:
  Po zaksięgowaniu środków, serwis wystawia Twojemu klientowi fakturę, a dla Ciebie zostaje aktywowana możliwość wystawienia rachunku.

 5. Wystawienie rachunku:
  Wchodzisz w Rozliczenia i klikasz Wystaw Rachunek w ramach umowy o dzieło między Tobą a serwisem a-k.pl (Grupą ZFK Sp. z o.o.)

 6. Wypłata:
  Serwis zleca przelew środków na Twój rachunek maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od momentu wystawienia przez Ciebie rachunku.